limburgVanmiddag werd een gloednieuw fietspad geopend dat je dwars door het water voert. Het traject ligt op het fietsroutenetwerk bij knooppunt 91 in Bokrijk en doorkruist de vijvers van de Wijers. “Dit fietspad is het eerste in een reeks van innovatieve fietsprojecten voor meer beleving van de unieke Limburgse landschappen langs het fietsroutenetwerk. In de nabije toekomst creëert Toerisme Limburg onder meer ook fietsbelevingen onder de grond en door het Nationaal Park Hoge Kempen. “Met deze nieuwe belevingen tonen we dat Limburg blijft innoveren in toerisme”, zegt Igor Philtjens, gedeputeerde van Toerisme, Cultuur en Erfgoed en ook voorzitter van Toerisme Limburg en Bokrijk. 

Het fietspad door het water voegt een unieke beleving toe aan het Limburgse fietsroutenetwerk. Fietsers rijden 212 meter lang op een pad van 3 meter breed, met het water aan weerszijden op ooghoogte.

Het pad creëert ook een nieuwe toegangspoort tot De Wijers. Dit unieke vijvergebied in Midden-Limburg – dat tot op heden onvoldoende ontsloten was voor fietsers – heeft nog een enorm toeristisch potentieel. Met deze kwalitatieve ingreep kan de trend gezet worden voor de verdere ontwikkeling van de Wijers. 

Koploper blijven in fietstoerisme

Het Limburgse fietsroutenetwerk is al meer dan twintig jaar een belangrijke motor voor de vrijetijdseconomie in Limburg. Met jaarlijks meer dan 2 miljoen fietstoeristen staat Limburg dan ook bekend als dé fietsprovincie van België en dé pionier in fietstoerisme. Maar nu het knooppuntfietsen wereldwijd wordt gekopieerd, steekt de provincie bewust een tandje bij.

2016.153423; 21-4-2016; foto’s Guy van Grinsven.; opdracht Toerisme Limburg VZW; Universiteitslaan 3; 3500 Hasselt; www.toerismelimburg.be. +3211.30.55.00; Belgie Hasselt; ref. Carmen Willems; depute Igor Philtjens; GENK;Bokrijk;Fietsen door het water;persfoto;s ;opdr Koen Gielen

Igor Philtjens: “Toerisme Limburg blijft investeren in het fietsroutenetwerk. We willen koploper blijven. Daarom ondertekenden we vorig jaar een charter met alle 44 Limburgse steden en gemeenten om het fietsroutenetwerk in topconditie te houden. En daarom kondigden we anderhalf jaar geleden aan dat we ons fietstoerisme een extra boost willen geven. Dankzij de middelen van SALK (Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat) voegen we nu strategische ingrepen uit op het Fietsroutenetwerk. Op die manier blijven we Limburg duurzaam profileren als hét Fietsparadijs, in binnen- en buitenland. Met deze eerste SALK realisatie ontsluiten we het vijverlandschap van De Wijers op een unieke manier voor de fietser. Het nieuwe traject door het water creëert een totale interactie met dit unieke decor.” 

Autovrij, belevingsvol en comfortabel

Het nieuwe fietspad past perfect binnen het ‘ABC-principe’ van Toerisme Limburg: veilige fietsroutes die zoveel mogelijk Autovrij, Belevingsvol en Comfortabel zijn. Dankzij de beperkte hellingsgraden is het autovrije pad voor iedereen comfortabel toegankelijk. Ook de omliggende fietspaden werden opgefrist voor meer comfort. Het belevingsaspect is overduidelijk: nergens anders kun je fietsen op ooghoogte van de waterspiegel. Meer nog: hier worden de zintuigen van de fietser geprikkeld: je ziet, voelt en ruikt het water van op de fiets.

Win-win door unieke samenwerking

limburg2

Het nieuwe fietspad geeft alvast een kwaliteitsinjectie aan de hele omgeving. Dankzij het project werd het nieuwe bos- en landschapsbeheerplan van Bokrijk versneld uitgevoerd. Dat komt de aanwezige fauna en flora ten goede.

De dijken werden opengemaakt zodat de vijvers langer zuiver blijven, een goede zaak voor het leefgebied van de amfibieën. Het Openluchtmuseum van Bokrijk komt door de ingreep ook visueel ‘dichter’ bij het fietsroutenetwerk te liggen en kan zo op meer bezoekers rekenen.

Zelfs het erfgoed van de Wijers kreeg een opwaardering. De ‘monniken’ die traditioneel de waterhuishouding van de vijvers regelen, werden door nieuwe vervangen. Het innovatieve design van het fietspad zorgt voor een unieke waterbeleving in dit bijzondere natuurgebied, centraal gelegen in Limburg.

Ambities realiseren

Deze win-winsituatie is het resultaat van een unieke samenwerking tussen de provincie Limburg, Bokrijk, het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid (ANB), Erfgoed Vlaanderen, Natuurpunt, Vlaamse Landmaatschappij (VLM), stad Genk en het Provinciaal Natuurcentrum.

2016.153426; 21-4-2016; foto’s Guy van Grinsven.; opdracht Toerisme Limburg VZW; Universiteitslaan 3; 3500 Hasselt; www.toerismelimburg.be. +3211.30.55.00; Belgie Hasselt; ref. Carmen Willems; depute Igor Philtjens; GENK;Bokrijk;Fietsen door het water;persfoto;s ;opdr Koen Gielen

“Een duurzaam toerisme is alleen mogelijk als toerisme, natuur, erfgoed en cultuur gecombineerd worden. Dit project illustreert hoe we onze ambitie – Fietsparadijs Limburg internationaal in de kijker zetten – door samenwerking kunnen realiseren. Met die wetenschap kijken we ook onze toekomstige SALK-projecten positief tegemoet, zoals fietsen onder de grond en door de heide van het nationaal park. Stuk voor stuk belevingselementen die onze leiderspositie als dé fietsprovincie versterken zodat we extra toeristen aantrekken. Dat is meer dan ooit belangrijk voor onze economie van de vrije tijd en de werkgelegenheid in Limburg”, besluit gedeputeerde Igor Philtjens.

PRAKTISCH:

‘Fietsen door het Water’ is voor het grote publiek gratis toegankelijk vanaf donderdag 28 april. Het pad ligt nabij knooppunt 91 in Bokrijk. Meer info www.toerismelimburg.be.

Via de hashtag #FDHW lanceert Toerisme Limburg ook een oproep aan fietstoeristen om foto’s te nemen van hun ‘waterervaring’ en die op de social media te delen.

Deze pagina kwam tot stand dankzij de goedkeuring van de dienst Toerisme Limburg en in het bijzonder van Leentje Verlinden.
Fotograaf van dienst is © Copyright Van Grinsven.