Trage wegen zijn verbindingswegen voor niet-gemotoriseerd verkeer. Dat zijn veldwegen, voetwegen en kerkwegels waar je kan wandelen, fietsen en joggen. Het zijn veilige wegen voor schoolgaand verkeer en voor korte verplaatsingen naar de winkel of naar het werk.

Het gemeentebestuur werkt dit trage wegennetwerk uit samen met Trage Wegen vzw en een groep vrijwilligers die zich verenigd hebben in het Evergems Forum van de Trage Weg. Met wat acrobatentoeren, wimpels en kleinkunst, werd de Langenwegel in Evergem plechtig geopend. Dat is een nieuwe veilige verbinding voor recreatieve wandelaars en fietsers tussen Meerbeke en Vierlindenstraatje.

Het is de achtste in een reeks van heropende teloorgegane kerk- of akkerwegels in Evergem. De trage weg is 850 meter lang en een belangrijke schakel in het netwerk tussen Sleidinge en het Kasteel van Wippelgem. Op de planning staan nog twee nieuwe trage wegen.

Via deze link kom je rechtstreeks op een pagina van de gemeente Evergem, waar je een overzicht vind van alle trage wegen en verbindingswegen die er nu reeds zijn in Groot-Evergem. Op de planning staat de Vossenwegel, als verbindingsweg tussen de Reibroekstraat en de Droogte.
Contact en openingsuren: 

Gemeentewerken

Gebouw: Administratief Centrum Evergem
Adres:  Fortune De Kokerlaan 119940Evergem
Telefoon: 09 216 05 30
E-mail: gemeentewerken@evergem.be

Met dank aan de gemeente Evergem en in het bijzonder aan Dhr Sander Spanhove, van wie ik deze primeur op mijn website mocht plaatsen.
Bron: website gemeente Evergem + mail van Dhr Sander Spanhove.
Info betreffende de foto’s op deze pagina: © Copyright gemeente Evergem.