Van 16 tot 22 september vieren we de Week van de Mobiliteit. Die week zetten we alle Evergemnaren #goedopweg en lanceren we, samen met de 18 Evergemse scholen, een schoolroutekaart. Ouders, leerlingen, scholen, de politie en het gemeentebestuur sprongen samen op de kar en brachten alle gevaarlijke situaties voor fietsers in Evergem in kaart.

Wist je dat…
… vier op de tien kinderen betrokken is bij een ongeval op weg van of naar school?
… tachtig procent van de kinderen tussen 6 en 14 jaar bang is in het verkeer?

De tal van acties en initiatieven tijdens de Week van de Mobiliteit doen ons stilstaan bij de manieren waarop we ons verplaatsen en laten ons proeven van alternatieven en mogelijke oplossingen voor de dagdagelijkse verkeersdrukte. Ook de Evergemse scholen staan bij de start van het nieuwe schooljaar extra stil bij de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd. Op 20 september lanceren ze daarom de schoolroutekaart.

Route2School

Ongeveer een jaar geleden ontstond het idee om voor het opmaken van zo’n schoolroutekaart in zee te gaan met Route2School. Route2school is een organisatie die scholen en gemeenten helpt bij het maken van een grondige analyse van de verkeersveiligheid op schoolroutes. Het doel is om samen de verkeersveiligheid in gemeenten te verbeteren en te onderzoeken hoe kinderen de route van en naar school ervaren. Welke stukken van hun route vinden ze onveilig? Waarom? Enkele medewerkers van de 18 Evergemse scholen, Politiezone Assenede-Evergem, de provincie, het gemeentebestuur en heel wat ouders werkten voor dit project intens samen.

Gedurende een periode meldden leerlingen, ouders en leerkrachten de mobiliteitsknelpunten die ze op weg naar en van school tegenkwamen. Elk knelpunt kreeg een grondige analyse. Daarna zocht de werkgroep samen naar constructieve oplossingen. Het resultaat hiervan bestaat uit een verkeersactieplan voor verschillende domeinen: infrastructuur, educatie, sensibilisatie en handhaving en uiteraard de schoolroutekaart.

Op de schoolroutekaart vind je onder meer:

– veilige fietstrajecten naar scholen en andere locaties (jeugdlokalen, sportclubs…)
– minder veilige fietsroutes
– onveilige trajecten
– zone 30’s
– verkeersknelpunten en oplossingen
– fietspaden in aanleg
– verkeerstips
– checklist voor je fiets

Fietstocht op 20 september

Na een ongeveer een jaar is de schoolroutekaart een feit. De route wordt op 20 september ingehuldigd met een fietstocht. Heel wat leerlingen van het 6e leerjaar van de Evergemse scholen fietsen die dag samen naar de Hoge Wal voor de officiële voorstelling van de schoolroutekaart. De schoolroutekaart is alvast een grote stap in de goede richting naar een veiligere verkeersomgeving, want samen zijn we #goedopweg.

De schoolroutekaart is er niet alleen voor de schoolgaande jeugd, maar kan door iedereen gebruikt worden. Je vindt de schoolroutekaart van Evergem op http://www.route2school.be/, via de app ‘Route 2 school’ en via www.evergem.be/schoolroutekaart. De digitale kaart krijgt regelmatig een update.

Dit project is een samenwerking met de 18 Evergemse scholen, de provincie, Route2School, Politiezone Assenede-Evergem en gemeentebestuur Evergem.

Draag zelf je steentje bij

Als weggebruiker kan je zelf ook je steentje bijdragen aan een veiligere omgeving. In alle schoolomgevingen geldt reeds een zone 30, maar de weginfrastructuur is nog niet (overal) aangepast aan deze snelheidsbeperking. Toch kan je zelf ook initiatieven nemen om zone 30 te promoten bij je kind(eren) en andere ouders of buurtbewoners. Dit kan bijvoorbeeld door zelf je snelheid te verminderen, door informatie te geven, door sensibilisatie, educatie enzovoort. Er zijn namelijk tal van voordelen aan een zone 30:

– Meer verkeersveiligheid
– Meer levenskwaliteit: veiliger oversteken, …
– Minder uitlaatgassen, minder fijn stof en minder geluidsoverlast door auto’s
– Minder doorgaand verkeer en sluipverkeer

Info:

Gemeentewerken
09 216 05 30
gemeentewerken@evergem.be
www.evergem.be/mobiliteit

Bron: Gemeentelijk informatieblad Evergem – Burggrave, editie september 2018.

Met dank aan de dienst Communicatie Gemeentebestuur Evergem.

Info betreffende de illustraties op deze pagina: Copyrights © Komimo vzw en © Gemeente Evergem.