Wie Koksijde kent als badplaats tijdens de zomermaanden, kent ongetwijfeld ook de Hoge Blekker. Met zijn totale oppervlakte van 21 hectare en een hoogte van 33 meter is dit meteen ook de hoogste duinrug van onze hele kuststreek, en vormt samen met de Schipgatduinen en de Doornpanne een omvangrijk duincomplex.

Vroeger was het een baken voor de vele zeelieden die van ver het witte duin zagen blinken of  “blekken”, veroorzaakt door het stuifduin met hier en daar helmgraspollen en al spoedig was de naam de Hoge Blekker een feit.

Gedurende het ganse jaar door is de Hoge Blekker vrij toegankelijk op de wandelpaden en ook buiten de kwetsbare zones, en voor ruiters is er een afzonderlijk traject voorzien. Voor meer inlichtingen omtrent deze duinrug, neem je best vooraf eens een kijkje op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos:  http://www.natuurenbos.be, of op de website van het Vlaams Bezoekerscentrum De Nachtegaal:  http://www.vbncdenachtegaal.be